[1]
. ., „Noty o autorach”, 10.14746/i, t. 23, nr 32, s. 249–252, grudz. 2018.