[1]
I. Kolasińska-Pasterczyk, „Filmowe reprezentacje ostatniej wieczerzy jako locus theologicus (trzy wizje biblijnej sceny)”, 10.14746/i, t. 30, nr 39, s. 27-45, grudz. 2021.