[1]
A. M. Piskorska, „Poświęcić niepewność – prolegomena do badań nad kinem postsekularnym”, 10.14746/i, t. 30, nr 39, s. 47-66, grudz. 2021.