[1]
J. Bohdziewicz, „Transfiguracja – Piękna złośnica Jacques’a Rivette’a w świetle mimo-sekularnej myśli o filmie i mediach światłowodowych”, 10.14746/i, t. 30, nr 39, s. 95-118, grudz. 2021.