[1]
A. Mungen, „W drodze do "opery filmowej". Muzyczne eksperymenty Kurta Weilla w "You and me" Fritza Langa”, 10.14746/i, t. 7, nr 13-14, s. 65-72, cze. 2009.