[1]
S. Makuch, „Rola regulacji prawnych w kształtowaniu treści gier i mechanizmów ich promocji na przykładzie wybranych zagadnień ochrony konsumentów”, 10.14746/i, t. 33, nr 42, s. 163–173, lip. 2023.