[1]
L. Trzęsowski, „Wycieczka w nieznane. Rozmowa z Lechosławem Trzęsowskim, operatorem filmowym, autorem zdjęć do szkolnych etiud Krzysztofa Kieślowskiego "Urząd" (1966) i "Koncert życzeń" (1967)”, 10.14746/i, t. 16, nr 25, s. 255-264, sty. 2015.