Flagmańska, A. „Autor Telewizyjny? Przypadek Matthew Weinera”. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, T. 21, nr 30, kwiecień 2018, s. 302–311, doi:10.14746/i.2017.30.22.