Jazdon, Mikołaj, i Piotr Pławuszewski. „Kieślowski Revisited (& Re-Watched)”. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, t. 24, nr 33, marzec 2019, s. 5-8, doi:10.14746/i.2018.33.01.