Skowronek, B. „Warstwa Werbalna ścieżki dźwiękowej Jako Element współbudowania Przestrzeni W Filmie”. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, T. 27, nr 36, grudzień 2020, s. 215–223, doi:10.14746/i.2020.36.14.