Klejsa, K. „«Człowiek Jest czemś, Co przezwyciężone Być powinno». Dyskurs Historiozoficzny 2001: Odysei Kosmicznej”. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, T. 28, nr 37, marzec 2021, s. 35-60, doi:10.14746/i.2020.37.03.