Kolasińska-Pasterczyk, I. „Filmowe Reprezentacje Ostatniej Wieczerzy Jako Locus Theologicus (trzy Wizje Biblijnej Sceny)”. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, T. 30, nr 39, grudzień 2021, s. 27-45, doi:10.14746/i.2021.39.02.