Piskorska , A. M. „Poświęcić niepewność – Prolegomena Do Badań Nad Kinem Postsekularnym”. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, T. 30, nr 39, grudzień 2021, s. 47-66, doi:10.14746/i.2021.39.03.