Kłys , Tomasz. „Abel Gance Po Trzykroć oskarża: Metafizyka I Apokaliptyczna Wyobraźnia W służbie Pacyfizmu”. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, t. 30, nr 39, grudzień 2021, s. 67-94, doi:10.14746/i.2021.39.04.