Hendrykowski, Marek. „Etiudy Agnieszki Osieckiej”. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, t. 11, nr 20, czerwiec 2012, s. 163-87, doi:10.14746/i.2012.20.12.