Mróz, K. „Zmiany Percepcji W Wyniku oddziaływania Nowych mediów I Nowych Modeli Odbioru dzieła Filmowego”. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, T. 13, nr 22, styczeń 2013, s. 242-51, doi:10.14746/i.2013.22.15.