Smoleń, Małgorzata. „Studia Filmowe „Wir” I «Kronika», Czyli Kilka Uwag Na Temat Produkcji filmów Dokumentalnych Po 1989 Roku”. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, t. 13, nr 22, styczeń 2013, s. 59-72, doi:10.14746/i.2013.22.04.