Giza, Barbara, i Michał Wenzel. „Rodzima Klasyka Filmowa W świadomości Zbiorowej Polskich widzów. Opinie Polaków O Polskich Filmach I Ich Postawy Wobec Polskiej Produkcji Filmowej”. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, t. 32, nr 41, styczeń 2023, s. 237-56, doi:10.14746/i.2022.41.14.