Śliwińska, Anna. „Wariacje Jazzowe W Kinie «młodych Gniewnych»”. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, t. 7, nr 13-14, czerwiec 2009, s. 205-10, doi:10.14746/i.2009.13.14.16.