Babecki, Miłosz. „Głęboka Dystrakcja Jako Zasada Semiotyczna W społecznie zaangażowanych Grach przeglądarkowych O Tematyce Politycznej”. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, t. 33, nr 42, lipiec 2023, s. 25-47, doi:10.14746/i.2023.33.42.2.