Makuch, Szymon. „Rola Regulacji Prawnych W kształtowaniu treści Gier I mechanizmów Ich Promocji Na przykładzie Wybranych Zagadnień Ochrony konsumentów”. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, t. 33, nr 42, lipiec 2023, s. 163-7, doi:10.14746/i.2023.33.42.11.