Sławnikowski, Wojciech. „Filmowość Marii Antoniego Malczewskiego”. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, t. 34, nr 43, październik 2023, s. 283-98, doi:10.14746/i.2023.34.43.18.