Lipowski, Wojciech. „Refleksy Na Powierzchni Klosza. Otwórczości Filmowej Kornela Filipowicza”. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, t. 7, nr 13-14, czerwiec 2009, s. 308-13, doi:10.14746/i.2009.13.14.23.