Trzęsowski, L. „Wycieczka W Nieznane. Rozmowa Z Lechosławem Trzęsowskim, Operatorem Filmowym, Autorem zdjęć Do Szkolnych Etiud Krzysztofa Kieślowskiego "Urząd" (1966) I "Koncert życzeń" (1967)”. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, T. 16, nr 25, styczeń 2015, s. 255-64, doi:10.14746/i.2015.25.20.