Zwierzchowski, P. „Ludzie (z) Nowej Huty. O dwóch Filmach Kazimierza Karabasza”. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, T. 17, nr 26, czerwiec 2015, s. 291-8, doi:10.14746/i.2015.26.26.