KWIATKOWSKA, Z. „Filmowe baśnie Wyczerpane. Wpływ Postmodernizmu Na przeobrażenia Filmowych Adaptacji baśni Produkcji Disneya”. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, T. 18, nr 27, 1, s. 175-84, doi:10.14746/i.2016.27.13.