ROJEK, P. „«Przemalujemy wszystko». Opowiadanie Kolorem We Fragmentach Agnieszki Woszczyńskiej”. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, T. 18, nr 27, 1, s. 235-46, doi:10.14746/i.2016.27.17.