Jazdon, M. „Dokumentarzyści I Krytyk. Zygmunt Kałużyński a dokumentaliści «nowej zmiany»”. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, t. 20, nr 29, marzec 2017, s. 15-46, doi:10.14746/i.2017.29.2.