Zarychta, Anna. „Par-Eikon: Przypadek Ostatniej Wieczerzy”. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, t. 14, nr 23, styczeń 2014, s. 93-110, doi:10.14746/i.2014.23.10.