Makuch, Szymon. „Rola Regulacji Prawnych W kształtowaniu treści Gier I mechanizmów Ich Promocji Na przykładzie Wybranych Zagadnień Ochrony konsumentów”. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication 33, no. 42 (lipiec 3, 2023): 163–173. Udostępniono grudzień 10, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/i/article/view/38609.