1.
Makuch S. Rola regulacji prawnych w kształtowaniu treści gier i mechanizmów ich promocji na przykładzie wybranych zagadnień ochrony konsumentów. 10.14746/i [Internet]. 3 lipiec 2023 [cytowane 10 grudzień 2023];33(42):163-7. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/i/article/view/38609