Wróć do szczegółów artykułu Agnieszka Wątorek, Kompetencje językowe dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2014
Pobierz