[1]
Gajdzica, Z. 2018. Uchwycić indywidualność, czyli o wybranych aspektach studium przypadku osoby z niepełnosprawnością. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej. 13 (sty. 2018), 49–66. DOI:https://doi.org/10.14746/ikps.2016.13.03.