[1]
Antoszewska, B. i Bartnikowska, U. 2018. Kategorie zdrowia, choroby w kontekście niepełnosprawności – ujęcie teoretyczne. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej. 13 (sty. 2018), 67–86. DOI:https://doi.org/10.14746/ikps.2016.13.04.