[1]
Tylewska-Nowak, B. 2018. Plany życiowe i marzenia mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej. 17 (wrz. 2018), 179–195. DOI:https://doi.org/10.14746/ikps.2017.17.10.