[1]
Wejner-Jaworska, T. 2018. Dysleksja u dorosłych a depresja – w perspektywie narracji uczestnika terapii pedagogicznej. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej. 17 (wrz. 2018), 225–249. DOI:https://doi.org/10.14746/ikps.2017.17.12.