[1]
Socha, J. 2018. Recenzja książki pod red. Barbary Winczury pt. Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2017. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej. 17 (wrz. 2018), 297–304. DOI:https://doi.org/10.14746/ikps.2017.17.16.