[1]
Zaorska, M. 2018. Sytuacja niepełnosprawnych sensorycznie w obszarze edukacji i aktywności zawodowej w opinii przedstawicieli środowiska osób niesłyszących i niewidzących. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej. 18 (wrz. 2018), 13–28. DOI:https://doi.org/10.14746/ikps.2017.18.02.