[1]
Rożek, A. 2018. Słyszące rodzeństwo osób z wadą słuchu (SODA) – studium indywidualnych przypadków. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej. 18 (wrz. 2018), 125–137. DOI:https://doi.org/10.14746/ikps.2017.18.08.