[1]
Ćwirynkało, K. i Bartnikowska, U. 2018. Odkrywanie przez rodziców adopcyjnych i zastępczych odmienności dziecka wynikającej z niepełnosprawności. Studium fenomenograficzne. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej. 19 (wrz. 2018), 11-33. DOI:https://doi.org/10.14746/ikps.2017.19.02.