[1]
Winczewski, P. 2013. Wybrane uwarunkowania biografii rodzin osób niepełnosprawnych. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej. 2 (sty. 2013), 93–114. DOI:https://doi.org/10.14746/ikps.2013.2.05.