[1]
Szmania, L. i Kusyk, M. 2013. VI Międzynarodowa Konferencja pt. „Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Inny w przestrzeni społecznej”, Poznań (Obrzycko) 8–9.04.2013 r. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej. 2 (sty. 2013), 221–229. DOI:https://doi.org/10.14746/ikps.2013.2.12.