[1]
Wojtyła, A. 2013. (Nie)normalność w społecznym zwierciadle. Opresyjne wzory, podziały oraz projekty cielesności jako kontekst doświadczenia kobiet z widoczną niepełnosprawnością. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej. 3 (sty. 2013), 101–124. DOI:https://doi.org/10.14746/ikps.2013.3.07.