[1]
Bąbka, J. 2014. W poszukiwaniu strategii edukacyjnej przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej. 4 (sty. 2014), 87–104. DOI:https://doi.org/10.14746/ikps.2014.4.04.