[1]
Zawiślak, A. 2018. Bariery w randkowaniu kobiet z niepełnosprawnością ruchową. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej. 20 (paź. 2018), 181–198. DOI:https://doi.org/10.14746/ikps.2018.20.09.