[1]
Balvín, J. i Novotná, J. 2014. Romowie a edukacja w kontekście pedagogicznym i andragogicznym. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej. 6 (sty. 2014), 101–113. DOI:https://doi.org/10.14746/ikps.2014.6.06.