[1]
Chrzanowska, I. i Jachimczak, B. 2019. Uczeń z doświadczeniem migracji w edukacji. Diagnoza potrzeb i obszary wsparcia w ramach edukacji włączającej – uczeń cudzoziemski. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej. 21 (sty. 2019), 89–104. DOI:https://doi.org/10.14746/ikps.2018.21.05.