[1]
WIŚNIEWSKA, J.I. 2018. Aktywność edukacyjna osób starszych jako predykator pomyślnego starzenia się. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej. 22 (wrz. 2018), 31–50. DOI:https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.03.