[1]
BEDNÁROVÁ, L. 2018. Wpływ stresu na życie rodziców dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej. 22 (wrz. 2018), 127–138. DOI:https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.07.