[1]
TRZCIŃSKA-KRÓL, M. 2018. Senior w świecie mediów. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej. 22 (wrz. 2018), 51–71. DOI:https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.04.